Sykdommer.info

Sykdommer .info er et nettsted som omtaler et utvalg sykdommer og lidelser som er utbredt i befolkningen.

Død

Død er ingen sykdom, men heller opphør av liv i en levende organisme, og kan være resultatet av en dødelig sykdom.

Tinnitus (øresus)

Tinnitus eller øresus er et nevrologisk fenomen der den som er rammet av sykdommen oppfatter en lyd uten at det faktisk finnes en ekstern lydkilde.

Brennkopper

Brennkopper er en hudsykdom som skyldes bakterier. Den smitter lett, og den vanligste årsaken til brannkopper i Norge er stafylokokkbakterien.

Influensa

Influensa er en sykdom som kommer av at virus der viruset produserer seg selv gjennom sitt genom før nye virusproteiner kan lages. Det eksisterer 3 ulike typer influensavirus.

Lungebetennelse

Lungebetennelse er en infeksjon i selve lungevevet som oppstår etter at de har blitt utsatt for bakterier eller virus, men virus alene vil sjelden gi en alvorlig lungebetennelse.

Senebetennelse

Senebetennelse, eller tendinitt, betyr betennelse i en sene. Vanligvis forekommer senebetennelse i albue, håndledd, akilles, eller senebetennelse i knær.

Hodepine

Hodepine er et av de vanligste lokale smerter som mennesker opplever. Hodepine er en tilstand av smerte i hodet som iblant stammer fra halsen eller øvre ryggsmerter og kan også tolkes som en lidelse, da ofte med betegnelsen migrene eller kronisk migrene.

Prolaps

Prolaps betyr ordrett "å falle ut av plass." I medisinsk sammenheng er prolaps en tilstand der organer, som for eksempel livmor, "faller ned" eller blir malplassert.

Diare

Diare kan beskrives som "løs mage" eller flytende tarmbevegelser. Ordet "diare" kommer fra gresk (diarrhoia) og betyr "å strømme igjennom"

Kviser

Kviser er en sykdom som gir betennelse i huden, og har et karakteristisk utseende som gjør det lett å stille en diagnose. Den eneste fysiske skaden ved kviser er arr, men psykologisk har studier vist at kviser kan lede til depresjon og i spesielle tilfeller også selvmord.

Stoffskifte

Stoffskifte handler om å dra nytte av næringsstoffer, men noen sykdommer slik som lavt stoffskifte og høyt stoffskifte medfører at disse prosessene ikke fungerer helt som de skal.

Ryggsmerter

Ryggsmerter er følte smerte i ryggen som vanligvis kommer fra muskler, nerver, bein, ledd eller andre strukturer i ryggraden.

Feber

Feber er en medisinsk tilstand som fremkommer hyppig blant mennesker og som beskriver en økning av kroppstemperatur til nivåer over det normale. Feber er mest nøyaktig karakterisert som en midlertidig øknin i kroppens temperatur, vanligvis med ca 1-2 grader celcius.

Hiv og Aids

Aids er trolig den epedimien som har drept flest mennesker på jorden. Hiv er et virus som angriper immunforsvaret, og som over tid i de fleste tilfeller vil utvikle seg til Aids som er en tilstand med svært svakt immunforsvar.

Kreft

Kreft er en gruppe sykdommer der ukontrollert cellevekst eller celledeling står som årsak til lidelsene. En celle vil i noen tilfeller dele seg og vokse unormalt, noe som medfører at en svulst dannes.

Blodpropp

Blodpropp er dannelse av en blod propp (trombose) inne i en blodåre, som hindrer flyten av blod gjennom blodårene.

KOLS

Kroniske obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom i lungene der luftveier bli begrenset. Dette fører til en begrensning av tilførsel av luft til og fra lungene forårsaker av vanskelig pust.

Fibromyalgi

Fibromyalgi er en sykdom som rammer muskler og bindevev, og blir klassifisert på bakgrunn av kronisk utbredt smerte og en økt og smertefull reaksjon på svak berøring.

Epilepsi

Epilepsi er en vanlig kroniske nevrologisk lidelse som kjennetegnes av tilbakevendende uprovoserte anfall.

Cøliaki

Cøliaki eller glutenintoleranse er en autoimmun lidelser i tynntarmen som oppstår hos mennesker som er genetisk predisponert for denne lidelsen, og forekommer i alle aldre fra midten av barndomen av.

Depresjon

Depresjon er en sinnslidelse karakterisert ved en gjennomgripende lav stemning, lav selvtillit, og tap av interesse eller glede i normalt morsomme aktiviteter.

Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt oppstår når blodtilførsel til en del av hjertet blir avbrutt. Dette er den fremste dødsårsaken i verden for mennesker av begge kjønn.

Angst

Angst er en generalisert sinnstilstand som oppstår uten en identifiserbar utløsende stimuli. Eksempler på angst er eksamensangst eller eksistensiell angst.

Sceneskrekk

Sceneskrekk eller prestasjonsangst er en angst, frykt, eller en vedvarende fobi som kan skape nervøsitet hos et individ som skal utføre en oppgave foran et publikum. Denne frykten kalles glossofobi hvis det gjelder angst for offentlige taler, og er en av de mest vanlige fobier.

Allergi

Allergi er en forstyrring i immunsystemet som også blir omtalt som atopi. Allergiske reaksjoner oppstå i forhold til miljømessige stoffer kjent som allergens; disse reaksjonene er ervervet, forutsigbare og oppstår raskt.

ADHD

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) er vanligvis ansett for å være en neurobehavioral lidelse der hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet spiller en avgjørende rolle i utforming av diagnosen.